Промените касаят платените зони за паркиране в Бургас, каквато е и Зелената зона. Снимка Архив Черноморие-бг

Промените касаят платените зони за паркиране в Бургас, каквато е и Зелената зона. Снимка Архив Черноморие-бг

Платеното паркиране в регламентираните за целта зони може да става и със стикери за 30 минути, един ден или за 14 дни. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, които бяха гласувани на сесия на Общинския съвет днес. Предложенията за промените бяха входирани от кмета на морската община Димитър Николов и бяха подкрепени от съветниците.

Те дават възможност да се паркира в Синята, Зелената и комбинираните зони и за следния отрязък от време:

- чрез закупуване на кратковременен електронен стикер за локално паркиране за период от 14 дни;

- чрез закупуване на годишен електронен стикер за локално паркиране по постоянен адрес;

- чрез закупуване на едномесечен електронен стикер за локално паркиране след представяне на договор за наем на жилище;

- чрез приложение, през което еднократно за деня се заплаща престой на автомобил за цялото работно време;

- чрез приложение, през което се заплаща престой на автомобил до 30 минути.

Карти за паркинг автомат вече ще се издават и за собствени, наети или автомобили на лизинг. Целогодишният електронен стикер се валидира в 7-дневен срок, след подаване на заявлението и заплащане на определената цена, а краткосрочния в три дневен срок, след подаване на заявлението, ведно с изискуемите към него документи и заплащането на съответната цена.

Създава се и нова Подзона 2 с обхват: улица "Адам Мицкевич" - 48 броя места "Зона с комбиниран режим"; паркинг в междублоково пространство между улица "Адам Мицкевич" и улица "24-ти черноморски пехотен полк" - 11 броя места "Зона  с комбиниран режим".

Общественият посредник на Бургас Тодор стамболиев изрази задоволството си от взетото решение. "През последните няколко години, възможността за паркиране на МПС-собственост на лица, които нямат постоянна адресна регистрация на територията на Община Бургас, но живеят тук е била обект на множество жалби към мен. Тези лица, които имат т.нар. "временна адресна регистрация", търпяха определени  неудобства поради невъзможността да закупят електронен срочен стикер за платено паркиране пред местоживеенето си.

Близо 25-30% от жалбите пред мен от област "Транспорт  и безопасност на движението" на годишна база касаеха именно този проблем.

Въпросът бе поставен  от мен пред Общински съвет още през 2017 година, но това искане не срещаше подкрепа от постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението. Искал съм хората, които преимуществено живеят тук, защото работят тук, децата им учат, или посещават детска градина тук, но поради една или друга причина не желаят да променят адреса си като постоянен, да могат да се снабдят със срочен електронен стикер за паркиране по временната си адресна регистрация.

Досега отхвърлянето беше аргументирано с липсата на достатъчно места за паркиране, с това, че  в градовете, в които има обособени платени зони, се разрешава абонаментно паркиране само при наличие на постоянен адрес и т.н.

Очевидно общинската администрация назря за предприемане на промени в нормативната база, целящи уреждане на този въпрос", заяви общественият посредник.