В Царево обсъждат стратегия за местно развитие

Това е една от трите срещи за обсъждане на първоначалния й вариант, които са по проект "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско" и са част от комуникационния план за прозрачност на програмата.

 

Стратегията бе представена от задължителни външни експерти по проекта, лицензирани от Министерството на земеделието. Идеята бе да се информира местната общност с досегашната работа - визия, цели и конкретните проекти, заложени в нея, както и да се съгласуват с тях конкретните предложения. Стремежът е да се стимулира активността на хората за участие в развитието на територията.

Крайната цел и очакваните резултати са сформирането на местна инициативна група ,създаване на капацитет за функционирането й и изработване на интегрирана стратегия за местно развитие, след което да се кандидатства с проекти.

2 млн. евро е размерът на публичното финансиране. Парите ще се разпределят за финансиране на по-малки проекти, насочени към развитие на територията. Проектите ще се одобряват на местно ниво.

От началото на проекта активността на хората се е засилила значително. Вече има конкретни предложения за бъдещи проекти, свързани с развитие на туризма, подобряване на социалната и техническата инфраструктура, производство, преработка и промоция на местни продукти, облагородяване на средата на живот в населените места, ремонт на обществени сгради и др.

Изпълнението на стратегията стартира в началото на 2011 г. "До един месец ще имаме окончателния вариант на стратегията, след това ще кандидатстваме за одобрението й пред Министерството на земеделието, което трябва да стане до края на тази година", съобщи външният експерт и координатор на проекта Владимир Димитров.