IMG_0311

IMG_0311

В Царево строят фитнес на открито с европари

за нови осем европейски проекта, по които общината да кандидатства

за финансиране. Два от тях са по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, други шест - по стратегия за развитие на "Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево".

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, кметската администрация ще реализира важен за развитието на инфраструктурата на града проект - "Срещата на морето и природата с туризма". С безвъзмездна финансова помощ по тази европрограма ще се извърши реконструкция на крайбрежна алея от централната градска част на Царево до квартал Василико. По същата програма ще се кандидатства по проект "Здравословен живот", който предвижда изграждането на площадка за фитнес с уреди на открито – непосредствено до новоизградената алея до параклиса "Свети Георги".

По Стратегия за развитие на "Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево", Община Царево ще кандидатства с общо шест проекта. По-мащабните от тях са: проект "Етнографска изложба рибарски бит от древността", който ще обогати експозицията на Общински исторически музей – Царево, проект "Реконструкция и модернизация на морска сцена Царево" включва реконструкция на морската сцена, изграждане на туристическа инфраструктура около сцената, полагане на осветителни тела и пейки и облагородяване на околното пространство, проект "Реконструкция и модернизация на  пристанище Ахтопол", предвижда подмяна на настилките, поставяне на нови пейки, парапет, кошчета за боклук и осветителни тела, изграждане на ел. и ВиК инсталации.

На друга важна точка от дневния ред, Общинските съветници приеха допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, с което се дава право на местните земеделски производители да ползват 50% отстъпка от таксата за тротоарно право.