IMG_1424

IMG_1424

В края на юли почват канализацията на Банево на Банево, Ветрен и Минерални бани  напредва. Общата стойност на проекта е 31 милиона лева.

В момента се работи активно в квартал Ветрен, където вече е изградена битова канализационна мрежа с дължина 300 м. Положен е и водопровод с дължина 2000 м., включително 120 сградни водопроводни отклонения.

Средствата за реализацията на проекта се осигуряват по оперативна програма.

Целта е да се изгради битово-фекална, дъждовна канализация и да се реконструира водопроводната мрежа на Банево, Ветрен и Минерални бани, както и да се построи нова пречиствателна станция за отпадъчни води. ПСОВ ще е с капацитет за включване и на вилните зони "Боровете", "Сухото дере", "До стопански двор", "Острица 1" и "Острица 2". 

По проекта има да се изпълнят следните дейности: - изграждане на 44 876 м. нова битово-фекална канализационна мрежа; изграждане на 8 902 м. нова дъждовна канализация; рехабилитация на 38 907 м. съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията; изграждане на 3 579 м. нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията; изграждане на 2 бр. нови КПС; изграждане на нова ПСОВ за 10 560 еквивалент жители.