IMG_2133-1

IMG_2133-1

Варна със заявка за зелена столица

на общината. Стъпка в тази посока бе и подписването на договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка за реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Варна – втори етап, и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател.

Проектът е на стойност над 34 млн. лева, ще бъде финансиран с евро средства. С реализацията на обекта ще бъде изпълнен последният етап от модернизацията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Активно върви работата и по дълбоководното заустване на пречиствателната станция на Златни пясъци, очаква се позицията на приемателната комисия.

"Тези обекти са от важно значение за чистотата на водите край Варна и същевременно дават дългосрочна перспектива за развитието на града ни", коментира кметът.

Иван Портних подчерта, че един от основните приоритети в работата на общината е екологията – опазването на природата и създаване на по-добра жизнена среда за хората. "Първите резултати в тази посока вече са факт – пристигнаха новите автобуси, които – заедно с новите тролеи, които очакваме догодина, ще намалят вредните емисии във въздуха", коментира Иван Портних.

В тази посока са и усилията по опазване на Морската градина. "Още при приемането на ОУП заех активна позиция по темата. В момента се опитваме да въведем ред в парка, за да запазим тези зелени дробове на града ни", допълни той. Работи се и по идеята за облагородяване на различни части на Морската градина на доброволен принцип. "Ще стимулираме такива инициативи, защото желаещи има – и от физически лица, и от фирми", каза кметът.

До няколко седмици ще бъде готова нова компенсаторна програма за озеленяване на община Варна. „Констатирах, че при строителните дейности и изсичането на дървета, към момента няма ефективен механизъм, който да задължава инвеститорите да садят по-голям брой дървета от тези, които са изсечени в хода на строителството. Затова предвиждаме засилване на контрола, ясно обособени зони за компенсаторни програми с конкретни срокове за реализиране. На тази база изработваме програма, която предвижда и два проекта за изграждане на паркове във Владиславово и Младост, защото освен Морската градина и Аспаруховия парк, трябва да осигурим зелена среда във всички райони на града“, каза кметът. Той допълни, че част от мерките за опазването на околната среда е и изграждането на велоалеи, като поясни, че днес представители на община Варна са в Бургас, където се провежда среща за международен проект за изграждане на черноморски велосипеден път – от Констанца през Варна, Бургас до Истанбул. На местно ниво подобно трасе може да бъде предвидено от Златните пясъци до града.