Проф. Христо Бозов поема управлението на бургаското Онко. Снимка Лина Главинова

Проф. Христо Бозов поема управлението на бургаското Онко. Снимка Лина Главинова

Варненският професор д-р Христо Бозов ще оглави бургаския "Комплексен окнологичен център Бургас" ЕООД. Това решиха общинските съветници на свое заседание. Проф. Бозов бе класиран на първо място в конкурса за избор на управител на Онкото с оценка "Отличен 5.50". Докладната записка с резултатите от проведения конкурс и кандидатурата на проф. Бозов бе включена в дневния ред на сесията. Тя мина без дебати и гласувана за една минута. Докладната бе подкрепена с 39 гласа "за", 0 "против" и 1 "въздържал се".

Проф. Бозов е на 58 години. Той е завършил Медицинската академия във Варна, има димпола за специалността "Анестезиология и реанимация" от Медицинска академия - София, свидетелство за призната специалност "Военна токсикология" от Военноморска академия, както и диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Здравен мениджмънт" и професионална квалификация "Мениджър" от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна.

Бивш кандидат за кмет на Варна ще оглави Онкото в Бургас