Конкурсът се организира от Община Варна. Снимка Архив Черноморие-бг

Конкурсът се организира от Община Варна. Снимка Архив Черноморие-бг

Национален конкурс за есе на младежка тема организира дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, в рамките на програмата "Младежки дейности 2019 г.". Целта е да се даде възможност на млади хора да представят креативни умения и творчески потенциал, обясниха експерти. Съгласно регламента, в конкурса имат право да участват лица на възраст от 15 до 35 години. Всеки автор може да участва с едно есе.
Техническите изисквания за есето са: формат - до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12. Придружаващата информация трябва да съдържа трите имена на автора, телефон и e-mail за връзка. Творби, които не отговарят на изискванията, ще отпадат от класиране. Есетата могат са се подават на e-mail: myessay2019@gmail.com до 30-ти юни, включително, 2019 г. Оценяването ще се осъществява от тричленно жури, като есетата ще бъдат предоставяни без личните данни на автора. Предвиденият награден фонд е - І-ва награда - 400.00 лева, ІІ-ра награда - 300.00 лева, ІІІ-та награда - 200.00 лева. Ще има и три поощрителни награди по 50.00 лева. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2019 г. в три сайта.