Докладната записка бе разглеждана на заседание на Комисията по Собственост и стопанство. Снимка ОбС - Варна

Докладната записка бе разглеждана на заседание на Комисията по Собственост и стопанство. Снимка ОбС - Варна

Излезли от употреба автомобили ще бъдат съхранявани върху общински терен, на който ще бъде обособена площадка за целта. Ако докладната записка бъде приета за заседание на ОбС - Варна, предложението ще стане факт. То бе разгледано на заседание на постоянната комисия "Собственост и стопанство" към Общински съвет – Варна. Теренът с площ от 3 000 кв. метра се намира в Южна промишлена зона и ще се управлява от ОП "Паркинги и синя зона", което извозва изоставените коли от улиците на града.

Членовете на комисията предоставиха на предприятието и част от друг имот – публична общинска собственост. Върху парцела от 1 200 кв. м. ще бъде изграден паркинг за зареждане на 18 електромобила, обслужващи и контролиращи Синята зона във Варна. Теренът в Южна промишлена зона граничи с паркинга за неправилно паркирани моторни превозни средства.