Вдигат със 100 лева заплатите на лекарите в бургаската МБАЛ

 

За месицинските сестри увеличението ще е 60 лева, за санитарите - 40 лева.

През октомври за пръв път от осем години насам Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас (МБАЛ-Бургас АД) показа положителен баланс на приходи и разходи. През този месец приходите й надвишават разходите със 77 000 лева, което не се е случвало от 2001-ва година. Причината за първата положителна промяна във финансовото състояние на болницата е политиката на новото ръководство, насочена към намаляване на разходите и увеличаване на приходите. Положителният баланс е дошъл, както от свиването на разходите, така и от увеличаване на работата на болницата и постъпленията от клинични пътеки.

Болницата започна да плаща по график и стари задължения към доставчици на консумативи и медикаменти.

Съветът на директорите взе и други решения, сред които – да се направи одит на програмата за енергийна ефективност на болницата и да се свали администрацията от 11-я на първия етаж, за да се създаде по-голямо удобство за лекари и пациенти.