Съветниците приеха предложението за промяна на данъка. Снимка Лина Главинова

Съветниците приеха предложението за промяна на данъка. Снимка Лина Главинова

От тази година собствениците на автомобили ще плащат нов данък. Ставката бе гласувана на сесия на Общинския съвет по предложение на кмета наа общината Димитър Николов. До гласуването му се стигна, след като Народното събрание гласува нова формула за изчисляване на налога върху превозните средства. В нея, освен мощността и възрастта, се отчита и екологичният стандарт на автомобила.

Досега данъкът се определяше на базата на мощността на автомобила, като  всеки киловатчас се умножаваше по определена сума, прието от съответната община.

При новия начин за изчисление има промяна в коефициентите за възраст. Освен мощността и броя на годините на автомобила, се прибавя и още една величина. Тя се определя от екологичния стандарт на автомобила, който варира от 1 до 6.

В докладната предложението е следното:

§ 14. В чл.49:

1.  ал.1 придобива следната редакция:

"(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и е в следните размери:

а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 3,15 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила е:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

 

Новият данък вече може да бъде платен.