BebetaVarna

BebetaVarna

Във Варна се раждат повече, отколкото умират

в морската столица.

Серията от лекции за хората от "третата възраст" е част от инициативата "Разработване и реализиране на общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве".
Сдружение "Моят град" и община Варна са в основата й, като отделените средства от община са 15 000 лв. Кметът Кирил Йорданов говори пред публиката за грижите за ветераните спортисти, които имат възможност да се изявяват в 7 спорта. Всяка година за техни прояви се отделяли по 40 000 лв. Ветераните носели и слава на Варна, като поддържат личното си здраве.
В рамките на общинска програма 100 души участвали в групи за здраве и ползвали безплатно спортната база във Варна.
Кметът обяви пред хората от "третата възраст", че Юнашкият салон в центъра на Варна ще бъде предоставен на дружествата. Там ще се открие и уникален Музей на варненския спорт. Тържището до сградата ще се превърне в спортно игрище или в детска площадка. 
"Още следващата. седмица на пресконференция ще оповестя данни за по-високото равнище на живот във Варна, в сравнение с Бургас, София, Пловдив и всеки друг голям наш град”, каза Кирил Йорданов.
В анонимна анкета в края на срещата възрастните хора посочиха 5 показателя, за да се сондира мнението им. Питанията бяха: допаднала ли им е здравната лекцията, концертът, който бе подарък за тях, и дали им е харесало да задават въпроси..

Днес+