Dete2

Dete2

Във Варненско са отпуснати 395 помощи за раждане на дете през май

за отглеждане на дете до навършване на 1 година.

През периода са санкционирани 525 семейства за допуснати 5 или повече неизвинени отсъствия на децата им. Тяхната месечна помощ в размер на 35 лева е била спряна за съответния период на нарушението.
Подпомогнатите с месечна социална помощ през май са с 218 повече спрямо април, като 2 209 лица и семейства са получили помощи с обща стойност 194 827 лева. Подпомогнати са 2067 лица и семейства, от които 1969 безработни.

Днес+