Родителите на новородените получават еднократна помощ в размер на 2 000 лева

Родителите на новородените получават еднократна помощ в размер на 2 000 лева

293 новородени са проплакали през 2019 година в община Несебър, като броят на двойките близнаци е 7. 586 000 лева е размерът на еднократната помощ, която родителите са получили за рожбите си. През изминалата година общината е подкрепила финансово 10 двойки за ин-витро процедури с общо 20 000 лева.
За сравнение родените в общината бебета през 2018 година са 268. Данните сочат, че в периода 2008 - 2019 година най-много бебета са се родили през 2014 година - 322 на брой. Най-много двойки близнаци за същия период са дошли на бял свят през 2012 година и те са 9.

От 2007 година Община Несебър отпуска за всяко семейство с новородено дете еднократна помощ в размер на 2 000 лева.

Местната институция изплаща средства за еднократна финансова помощ на семейство с бебе, като условията за получаване на сумата са: новороденото (осиновеното) дете да е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината за период не по-кратък от пет години от датата на подаване на документите.