Fish

Fish

За първи път фиш гнезди в езеро край Бургас

дружество за защита на птиците, които проследяват успешността на гнездовия сезон на водолюбивите птици. 

Участниците в мониторинга са наблюдавали женска птица с нелетящо малко да се храни край басейните, в които се произвежда сол. Досега в нашата страна няма сигурни данни за размножаването на този вид патица. Фишът гнезди в страни от Северна Европа

На територията на същото езеро са открити и две гнездящи двойки тънкоклюни чайки, което е рядко наблюдение в България. Към момента това е третото официално регистрирано гнездене на вида в Атанасовско езеро. Последно от преди две години показва, че на същото място са регистрирани две двойки, отглеждащи малките си. Птиците са построили гнездата си в колонията на дебелоклюните рибарки, с които си съжителстват в периода на размножаване.

"Около 50 малки на дебелоклюни рибарки видяхме в колонията", коментират експерти и доброволци. "Те са първите излюпени дебелоклюни рибарки за последните над 20 години в Атанасовско езеро", допълват участниците в мониторинга.

Извън тези интересни наблюдения редовните посетители на бургаските езера смятат, че въпреки големите щети от поройните дъждове през пролетта колониите на наземногнездящите птици в Атанасовско езеро са изключително успешни. Според  това се дължи на подобрените през тази година системи, отблъскващи и възпрепятстващи преминаването на наземни хищници. Не са регистрирани влизания на хищници в обезопасените колонии след направените нововъведения и подобрения на старите системи за защита.