С ваксинирането срещу корона вируса вече ще се занимава Консултативен съвет по ваксини. Снимка Архив Черноморие-бг

С ваксинирането срещу корона вируса вече ще се занимава Консултативен съвет по ваксини. Снимка Архив Черноморие-бг

Закриват Националния ваксинационен щаб и на негово място създават Консултативен съвет по ваксини. Това реши на свое заседание днес служебният кабинет. Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, изм. и доп. с РМС № 91 от 2021 г., РМС № 144 от 2021 г. и РМС № 145 от 2021 г.

С проекта се предлага да се преустанови дейността на Националния ваксинационен щаб, създаден с РМС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията дава възможност на министъра, при необходимост от консултативна помощ от външни експерти за решаване на проблеми от специалната му компетентност, да създава съвети като експертни консултативни звена.

С оглед на това, за подпомагане на дейностите по ваксиниране в страната, се създава Консултативен съвет по ваксини от експерти с по-широка експертиза и с по-широка обществена представителност, който да подпомага министъра на здравеопазването в организирането и провеждането на ваксинациите, изготвянето на обществена информация и осъществяването на комуникация с цел повишаване на доверието във ваксинацията и постигането на висок ваксинационен обхват в страната.