DSC_3800

DSC_3800

Засаждат дръвче с името на всяко новородено бебе

те ще входират докладна записка в Общинския съвет. Инициативата "Зелено начало за нов живот" ще позволи родителите да отбележат раждането на детето си по нестандартен начин, чрез който ще се обособят нови зелени площи в града. Дръвчето и табелата с името ще бъдат подарък от Общината. "В докладната предлагаме ОбС-Бургас да даде съгласието си за обособяване на място или места, където за всяко новородено дете – жител на общината, родителите или близките могат да засадят дръвче с името му. От възможността могат да се възползват деца, родени след 2015-та г. Предвижда се в бюджета за 2015 г. да бъде заложена сумата от 20 000 лв. за старт на проекта. Ако докладната бъде одобрена на предстоящата сесия, кметът на община Бургас ще бъде упълномощен от Общинския съвет да определи подходяща територия за реализиране на инициативата и да предприеме необходимите действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението", споделиха общинските съветници от ГЕРБ. Според тях чрез нестандартната идея жителите на Бургас и администрацията заедно ще се включат в процеса на обогатяване на зелените площи в град Бургас.