Завършват новата автогара в Царево Кметът Петко Арнаудов и специалисти от общинска администрация се срещнаха с хората по места, за да ги информират за изпълнението на общинския бюджет за миналата година и да представят бюджетите на отделните населени места. Предложенията за капиталови разходи ще бъдат съобразени с желанията на местните хора.

Бюджетът на Община Царево за миналата година беше 11, 593 млн. лв., от тях 7,582 млн. лв. са изразходвани за финансиране на общо 46-те общински дейности, 4, 01 млн. лв. са инвестиционните разходи по капиталовата програма. Общо 8, 783 млн. лв. са отчетените собствени приходи на общината от местните данъци и такси.

Водещи по приходи в общината са черноморските селища. Един голям дял от приходната данъчна част е от данъка при дарение и придобиване на имущество по възмезден начин. "До преди две години това бе основният данъчен приход в общината. Миналата година приходите от този данък паднаха до 1,2 млн. лв., а в предходни години е имало постъпления и за над 2 млн. лв.", коментира финансовият директор Гинка Славова. Тя обясни, че нова дейност за Община Царево през отчетната година е експлоатацията на общински гори. С усилията на кмета Арнаудов общината успя да си възвърне 31 хил. дка общински гори и още от първата година приходите от тях са в размер на 300 хил. лв.

Намалелите общински приходи вследствие на кризата и спада в продажбите на имущество и земя и драстично нарасналият брой на нуждаещите се от социална подкрепа в общината наложиха прецизиране на разходите. С най-голям дял в общата част на разходите на бюджета през миналата година са тези за нуждите на образованието - 2,22 млн. лв. От тях само 720 хил. лв. са за издръжка, заплати и осигурителни вноски за детските градини в Царево и Ахтопол. След функция „Образование” със значителен дял са изразходваните средства за битово-комунална дейност, опазване на околната среда и озеленяване - 2,163 млн. лв. Дейността изцяло се финансира от постъпленията от местните данъци и такси.

През миналата година общината е похарчила 75 хил. лв. за развитие на спортна дейност, 80 хил. лв. за културна дейност, 112 хил. лв. за домашния социален патронаж , 36 хил. лв. за издръжка на млечната кухня и 30 хил. лв. за клубовете за пенсионери. Със 180 хил. лв. е подпомогната общинската болница, за здравните кабинети в училищата са похарчени 30 хил. лв..

В проектобюджета за 2011 г. планираните приходи са със 190 хил. лв. по-малко. Капиталовите разходи по населени места са съобразени с решаването на най-неотложните проблеми и с подготовката за туристическия сезон.

През тази година предстои да бъде завършено строителството на новата автогара в Царево, общинския исторически музей, крайбрежното осветление по алеята до пристанището и двете канално-помпени станции в морската градина и кв. Василико /КПС 2 и КПС 6/. Капиталовата програма на Ахтопол предвижда укрепването на мостика на пристанището и проектиране и изграждане на мост, който да свърже централната градска част с новия квартал "Лазур". По съвместен проект с УЕФА в морския град се планира изграждането на ново спортно игрище. Ще бъде завършена и новостроящата се църква в центъра на града. В бюджета на Лозенец са планирани средства за ремонт и асфалтиране на улици и улично осветление, както и за довършване на укрепването на малкия плаж.

На публичното обсъждане в Резово местните жители излязоха с предложение за реконструкция на входната улица към река Велека и възстановяване на стария кей. За Синеморец се заделят средства за изграждане на частична канализация на улицата, южно от парка, и решаване на проблема с водоснабдяването на селото с изграждането втори водопровод. В предвижданията за Кости освен стабилизирането на входния мост е заложено и укрепване на Дундовата къща, специфична странджанска дървена къща отпреди 150 години. Във връзка с честването на 100-годишнината на църквата в Бродилово тази година се залагат средства за реставрация на пода й и възстановяване на иконите.

В капиталовата програма за всички селища са заложени средства за решаването на проблема с ремонта и асфалтирането на улици. Предвиждат се изграждане на тротоари, улично осветление и ремонт на четвъртокласната пътна мрежа.