Зелената зона обхваща и района на Северния плаж. Снимка Архив Черноморие-бг

Зелената зона обхваща и района на Северния плаж. Снимка Архив Черноморие-бг

Паркирането в обхвата на Зелената зона в Бургас от днес, 2-ри май, се заплаща по 1 лев на час с ДДС. Тя бе въведена с решение на Общинския съвет през 2018 година и функционира до края на лятото.

Работното време на Зелената зона е от понеделник до неделя - от 11:00 до 20:00 часа. Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в зелената зона чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1357. В извънработно време на зоната таксуването се осъществява, като пред номера на автомобила се изписва "+", при което времето се натрупва за следващия работен ден.

С един SMS се заплаща 1 час престой в Зелена зона.

Всеки гражданин или гост на Бургас може да закупи талони за паркиране от служител на общинско предприятие "Транспорт" - Бургас.

Престоят на автомобила може да бъде заплатен чрез закупуването на талон от паркинг автомат "Presto 600", като в извънработно време изтегления талон важи за следващия работен ден. Паркинг автоматите са разположени на удобни за целта места в конкретния район.

Обхватът на зелената зона включва:

- подзона - "Зелена - 1" с граници: от "24- ти черноморски пехотен полк" до ул. "Велико Търново"; Зоната заключена между ул. "Георги Баев", ул. "Поморие", ул. "Велико Търново", ул. "24- ти черноморски полк" и ул. "Адам Мицкевич".

- подзона - "Зелена - 2" с граници: 1. ул."24- ти черноморски пехотен полк" от ул. "Велико Търново", до ул. "Поморийска"; 2. ул. "Поморийска"; 3. паркинг "Северен плаж"

- подзона - "Зелена - 3" с граници: 1. бул. "Демокрация" от ул. "Адам Митцевич" до ул. "Константин Величков"; ул. "Константин Величков", ул. "24- ти черноморски пехотен полк", ул. "Велико Търново" и ул. "Поморийска".