Железница ще свързва Солниците с Морската градина Той ще се реализира през следващите четири години на територията на общината. Проектът ще се изпълнява в партньорства между БДЗП (Българско дружество за защита на птиците), БФБ (Българска фондация Биоразнообразие), "Черноморски солници", община Бургас и Кралското дружество за защита на птиците.

 

Стойността на проекта е 1 775 006 евро. 75% от сумата е отпусната от Европейския съюз, останалите средства са от осигурени от БДЗП и от другите партньори по проекта. Той има за цел да осигури дългосрочно опозване на бургаските езера.

По проекта се предвижда да бъде направена карта на замърсените участъци, да се акцентира на обучението на открито, провеждането на семинари за преподаватели, почистване на териториите, наблюдение на защитените видове птици и други. Железницата ще бъде използвана от туристи, за да се предвижат до мястото за наблюдение на птиците.

Сред основните проблеми на бургаските езера са замърсяването, изхвърлянето на битови отпадъци, бракониерството, лошата информираност за потнециала на езерата и възможностите за тяхното използване - спортен и развлекателен туризъм например.