Zlatni_P

Zlatni_P

Златни пясъци с нова пречиствателна станция

пресконференция. "В момента се изработват техническият проект, прави се геотехническа експертиза за укрепване на новите съоръжения. След приключване на техническото проектиране строителството може да започне веднага. Така, със съдействие на правителството, ще бъде решен един много сериозен проблем в курорта. Пречиствателната станция е една дългосрочна гаранция за чистотата на водите в района", заяви още градоначалникът. На форума присъстваха министърът на туризма Николина Ангелкова, областният управител Стоян Пасев, директорът на ОД на МВР –Варна Даниел Пашов.

"Благодаря на всички, които са работили в продължение на шест десетилетия за развитието на курорта и са превърнали Златни пясъци в истинска легенда. Вярвам, че ни чакат още по-успешни туристически сезони", каза още Иван Портних.

"Продължаваме да работи активно за намаляване на административната тежест в сектора и ограничаване на сивия сектор", заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя посочи, че тази година се очаква ръст между 7 и 10% при посещенията на чуждестранни туристи у нас. По нейни думи се отчита важността на курортите при формирането на устойчив растеж в отрасъла и в тази посока са ориентирани значителна част от промените в Закона за туризма, които са били подложени на широко обществено обсъждане. Една от най-важните корекции е да се обмисли премахване на прекатегоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. За целта се предвижда част от документите, необходими на фирмите, да се осигуряват чрез министерството. Подготвя се и въвеждането на специален институт за отнемане на звезди, ако обектите не отговарят на изискванията на закона. Предстои да се уточнят правилата за тази промяна, след като промените в нормативната база станат факт, каза още министър Ангелкова.