Бизнес

Справка за задълженията може да се направи и на сайта на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

Във Варна започна кампанията за плащане на местните данъци

Във Варна започна кампанията за плащане на местните данъци и такси, съобщиха от пресцентъра на Община Варна. Информация за размера на задълженият...

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.0%. Снимка Архив Черноморие-бг

Започва строителството на 139 жилищни сгради в Бургаско

Започва строителството на 139 жилищни сгради в Бургас и региона. Това е броят на строителните разрешителни, издадени през четвъртото тримесечие н...

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лева по текущи цени, сочи статистиката. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаска област на 6-то място по брутен вътрешен продукт

Бургаска област е на шесто място по брутен вътрешен продукт на човек. По окончателни данни произведеният БВП за област Бургас през 2017 г. в...

Час продължиха дебатите по докладната записка за бюджета на Варна. Снимки ОбС Варна

Варна с втори по размер бюджет в страната

Варна е на второ място, след София, по размер на общински бюджет в страната. Макро рамката възлиза на 497 625 000 лева. Докладната записка, входи...

Две трети от съветниците подкрепиха бюджета. Снимки Лина Главинова

Приеха Бюджет 2019. Община Бургас ще разчита на повече собствени приходи

С 41 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се" общинските съветници приеха проекта за бюджет на община Бургас за 2019 го...