Бизнес

Уволняват 700 души по график в Бургас

Уволняват 700 души по график в Бургас Най-голям - 262 е броят на служителите, които ще бъдат освободени от "Балкани Ел Ка". 51 ще бъдат съкратени от Театъра за драма, опера и балет съгла...

100 фирми натрупали 10 млн. лева от неплатено ДДС

100 фирми натрупали 10 млн. лева от неплатено ДДС В първия списък на данъчните след селекция са попаднали 100 фирми от региона, всяка от които със задължения от над 100 хил.лева. Всички те от  начал...

Развалят сделки заради неплатени данъци

Развалят сделки заради неплатени данъци Общият размер на задълженията е близо 200 000 лева. В единия случай става въпрос за прехвърляне собствеността на скъпи автомобили, а в другия за про...

Обучават възрастни как да си сменят професията

Обучават възрастни как да си сменят професията Темата е "Обучение на възрастни в контекста на политиката на пазара на труда". Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политик...

Социалното министерство обучава безработни

Социалното министерство обучава безработни Семинарът започва в 10.00 часа на 16 септември. По време на семинара ще бъдат представени австрийският и българският опит и добри практики за орган...