Образование

Деца ще учат 10 божи заповеди в "Стая на доброто"

Деца ще учат 10 божи заповеди в "Стая на доброто" Тя е част от разработената от Община Бургас стратегия за православно образование, просвета и култура, и създадения към ОДК клуб "Православни традици...

В Бургас правят нов дневен център за деца с увреждания

В Бургас правят нов дневен център за деца с увреждания и вътрешното обзавеждане на центъра ще се кандидатства по европейски проект, а при липса на такава възможност, финансирането ще залегне в капиталова...

Изнасят лекция за прилепите в Странджа

Изнасят лекция за прилепите в Странджа Презентацията ще бъде изнесена от Стоян Йорданов – бивш експерт фауна в Дирекцията на парка, работил 3 години за изследване и опазване на прилепите...

В ПТГ Бургас подготвят специалисти по климатични и отоплителни съоръжения

В ПТГ Бургас подготвят специалисти по климатични и отоплителни съоръжения В учебното заведение се осъществява прием след VII и VIII клас, както и вечерна, и задочна форма на обучение.   След VII клас могат да кандидатств...

Учениците от "Петко Росен" спечелиха първия турнир "Свети Никола"

Учениците от "Петко Росен" спечелиха първия турнир "Свети Никола" успяха да елиминират своите противници и да се поздравят с първото място. Турнирът се организира за първи път от спортния клуб и носи името на него...