Образование

dnikolov

Димитър Николов прави директна връзка с японски учени

Димитър Николов прави директна връзка с японски учени зала и работни помещения на Лабораторията по математична химия към бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров". Заедно с ръководителя на лаборат...

SAM_6744

Събират с акция книги за училищните библиотеки

Събират с акция книги за училищните библиотеки и да се насърчи дебата за ролята на училищните библиотеките за повишаване знанията и информираността на младите хора и преподавателите. Кампанията се...

IMG_2057

Годишната сесия в БСУ събра 60 преподаватели

Годишната сесия в БСУ събра 60 преподаватели проектите на университета, обособени в три групи – международни проекти, национални проекти и проекти с вътрешно финансиране. Участваха над 60 препода...

DSC_5680

Посвещават научен форум на юбилей на Петя Дубарова

Посвещават научен форум на юбилей на Петя Дубарова от специалността "Българска филология" и "Български език и история" към Факултет по обществени науки на университет "Проф.д-р Асен Златаров", под ръ...

1

Ученици от Несебър с призив срещу СПИН

Ученици от Несебър с призив срещу СПИН едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие. Организатор на събитието бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на...