Образование

Министерски съвет прие Списък със защитените от държавата специалности от професии и със специалности от професии

В бюджета за 2020 г. гласуват 3 млн. лв. за обучение на 743 ученици в защитени специалности

Министерски съвет прие за учебната 2020/2021 година актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии и със специалности от про...

Проектът е качен в сайта на Общинския съвет във Варна

Приемът в градините във Варна ще става по нова Наредба

В ход е процедура по приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвит...

Гостите бяха посрещнати с питка и сол. Снимки Лина Главинова

Областна управа ще съдейства за паралелка за парамедици в СУ Иван Вазов

"С областния управител Вълчо Чолаков ще съдействаме, за да бъде разкрита паралелка за парамедици в гимназията. Има недостиг на кадри в сферата в ...

Директорът на гимназията Роза Желева получи отличието

Механото с годишна награда от Палатата в Бургас

Бургаската Професионална гимназия по механоелектроехника и електроника получи годишната награда на Търговско промишлената палата. Дипломата и ста...

Мандатът на доц. Велинов е четири години

С 42 гласа избраха доц. Велинов за декан на Медицинския факултет в Бургас

С 42 от 43 гласа избраха доц. д-р Цветан Велинов за декан на Медицинския факултет на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаро...