Общество

Синдикатите отчитат 8-9% безработица в община Бургас

Синдикатите отчитат 8-9% безработица в община Бургас В срещата взеха участие и шефове на Инспекцията по труда, Регионалната служба по заетостта, регионална дирекция "Социално подпомогане" и други.   ...

Родилното отделение с Ден на отворени врати

Родилното отделение с Ден на отворени врати Лекари и акушерки на отделението всяка сряда от 13 часа ще посрещат бъдещите майки, за да могат те да се запознаят лично с работата на екипите в род...

Димитър Бойчев с депутатска приемна в Несебър

Димитър Бойчев с депутатска приемна в Несебър Жителите на общината изложиха пред депутата съществуващи проблеми, свързани с възстановяването на собствеността върху земеделски земи, стопанисванет...

За първи път преброяват българите по интернет

За първи път преброяват българите по интернет Преброяването на населението е регламентирано със закон и се извършва на всеки десет години. Последното беше през 2001-ва година. Следващото е насро...

Облекчаваме визовия режим за руснаците

Облекчаваме визовия режим за руснаците По време на срещата бяха очертани бъдещи планове за съвместно сътрудничество между двете близки по дух и историческо минало държави. Константин Грен...