Община

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                      &nb...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.57 от 10.07.2018г. е обнародвано : Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава: - ...

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава, че Областния управител на Област Бургас е възложил изработване на планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на след...