Общините в Европа

thumb296x233

Строят пет къщички за сираци във Варненско

Строят пет къщички за сираци във Варненско област Варна се строят по проект "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск", финансиран по оперативн...

DSC_1825

ЕП: Турция забавя реформите по ключови въпроси - видео

ЕП: Турция забавя реформите по ключови въпроси - видео на Европейския парламент отбелязаха забавянето на реформите в Турция по редица ключови въпроси, като защитата на личните свободи, постигането н...

Obshtina

Проект развива местната общност в Поморие

Проект развива местната общност в Поморие на 13-ти март от 14.00 часа в зала №2 на общината. Общата цел на проекта е създаване и прилагане на ефективни механизми за изпълнение на приоритетни о...

DSC_9901

Украйна в центъра на дискусиите в ЕП

Украйна в центъра на дискусиите в ЕП в Украйна. В него взе участие Борис Тарасюк, бивш министър на Външните работи на Украйна и специален пратеник на Украинското правителство в Крим....

DSC_1974

Може ли лидерът да бъде мениджър

Може ли лидерът да бъде мениджър по проект "Повишаване зачитането на равенството между половете в Българо-турския пограничен район". Проектът се изпълнява от Бургаската Търговско ин...