Туризъм

Странджа с щанд на "Зелени дни"

Странджа с щанд на "Зелени дни" Програмата включва панаирно изложение на продукти, произведени по щадящ природата начин, представяне на възможности за еко-туризъм, зелен кинофестив...

Отдават безстопанствени плажове на търг за 5 години

Отдават безстопанствени плажове на търг за 5 години Желаещите да кандидатстват за тях трябва да подадат тръжни документи. "Сумата сега, която се внася е с 30% по-ниска от преди и е 70 000 лева", коме...

Презентират Несебър на изложение във Велико Търново

Презентират Несебър на изложение във Велико Търново Форумът се организира от община Велико Търново, Асоциация на българските туроператори и туристически агенции, Българската хотелиерска и ресторантьор...

"ДЕЛА": Яхтеното пристанище във Влас е незаконно

"ДЕЛА": Яхтеното пристанище във Влас е незаконно Дружеството "Куентин" ООД с управител Динко Динев е признато с нотариален акт за собственик на територия, изключителна държавна собственост, без ник...

Правят разсадник за застрашени растения

Правят разсадник за застрашени растения Проектът е по оперативна програма "Околна среда", приоритетна ос 3 - "Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията...