Таг енергетиката на Южна Корея

В многомилионния Сеул цари ред, чистота, всичко е обляно в зеленина. Снимки Александър Бозаков

Южна Корея - една страна от друга планета

Немислимо е да се върви напред без съчетаване на минало, настояще и бъдеще, това е позиция, начин на живот и осъзнат приоритет за ръководителите и жит...