Таг отдаване на общинска земя

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 2250/11.07.2023г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ...