Таг свети Никифор

Мощите на свети Никифор били пренесени в Цариград в 846 година

Почитаме свети Никифор изповедник

Православната църква почита днес свети Никифор изповедник, патриарх Константинополски и преподобен мъченик Еразъм Охридски. Свети Ни...

Никифор станал мъченик за Христовата вяра

Възпоменаваме свети мъченик Никифор

Православната църква почита днес свети мъченик Никифор. В град Антиохия един свещеник, на име Саприкий, и един християнин, на име Никифор...

Свети Никифор бил син на знатен и благочестив гражданин на Цариград на име Теодор

Почитаме свети Никифор

Православната църква почита днес свети Никифор, патриарх Константинополски. Свети Никифор бил син на знатен и благочестив гражданин на Ца...

Отегчавайки се от придворния живот, той оставил двореца и се усамотил при Босфора, като прекарвал живота си в научни трудове, пост и молитва

Почитаме свети Никифор изповедник

На днешния ден почитаме свети Никифор изповедник, патриарх Цариградски. Свети Никифор бил син на знатен и благочестив гражданин на Ц...

Свети Никифор бил син на знатен и благочестив гражданин на Цариград

Почитаме свети Никифор - партриарх Цариградски

Почитаме свети Никифор - патриарх Цариградски. Свети Никифор бил син на знатен и благочестив гражданин на Цариград на име Теодор, който претър...