Yalata1

Yalata1

Камиони тъпчат терени, рушат Яйлата

античната врата на Добруджа" ще се пренасят на ръка. В проекта, който е утвърден от 

YalataМинистерството на културата, изрично е записано: "VІ. Доставка на строителни материали, изделия и механизация: материално-техническо снабдяване на обекта ще се извърши  от складовете на строителната фирма. Наличната пътна мрежа не достига до обекта. Необходимите материали и механизацията ще се пренесат на ръка до строителната площадка".

От снимките, които е изпратил Владо Руменов (администратор на фейсбук групата "Свобеден Камен бряг") обаче е видно, че това се нарушава. Материалите се пренасят с камиони, които унищожават националния археологически резерват Яйлата да село Камен бряг.