Община

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д №1675/31.05.2023           На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за о...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 1569/23.05.2023 г.               На основание чл...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 656/09.03.22 г. На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18 и чл. ...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2587/14.09.2021 г.               На ос...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми дами и господа, Община Бургас Ви уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на ...