Община

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 656/09.03.22 г. На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18 и чл. ...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2587/14.09.2021 г.               На ос...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми дами и господа, Община Бургас Ви уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на ...

Съобщение на Община Бургас

З А П О В Е Д № 1481/02.06.21 г.   На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда з...

Съобщение на Община Бургас

З А П О В Е Д № 831/30.03.2021 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придоби...