Община

Съобщение на Община Бургас

ПОКАНА  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.     На 24.01.2024 г. (сряда), от 17.30 ч...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 2250/11.07.2023г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д №1675/31.05.2023           На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за о...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 1569/23.05.2023 г.               На основание чл...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 656/09.03.22 г. На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18 и чл. ...