PticaVaq

PticaVaq

Мрежа уби рядка птица

мъртвата птица е подаден от Григор Григоров, ученик от ОУ "Христо Ботев" в квартал "Долно Езерово". Григор е един от най-пламенните доброволци на Българско дружество за защита на птиците. Благодарение на подадения от него сигнал на мястото се отзовават представители на Асоциацията на природозащитните неправителствени организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в Бургас, жител на Долно Езерово и инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, които влизат във водоема с лодка и вадят бракониерскатамрежа с дължина около 10-15 метра. В нея, освен загиналата птица, намират и друг защитен вид - оплетена обикновена блатна костенурка, която за щастие е била жива и е върната обратно в езерото.

Това е сред първите документирани случаи на загиване на белоока потапница в бракониерски мрежи, въпреки че тази заплаха е една от индикираните за вида в скоро приетия План за действие за опазване на белооката потапница от Министерството на околната среда и водите. В този документ са посочени и мерките, които трябва да бъдат предприети и приложени, за да се намали или напълно да се елеминира тази заплаха, като например да се спазва стриктно забраната за риболов с мрежи във всички вътрешни водоеми в страната, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.

Белооката потапница е изключително рядък вид в нашата природа. Голям късмет е да бъде видяна в езерото Вая или в защитена местност "Пода". Уязвима е от изчезване в света, заради намаляване на местата, които използва за хранене и предпочита за размножаване. В езерата на Бургас, белооката потапница не само спира за почивка и хранене по време на миграциия, но няколко двойки са ги избрали за удобен дом.