С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 81.6%. Снимка Лина Главинова

С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 81.6%. Снимка Лина Главинова

10 991 търговски обекти за продажби на дребно са работили на територията на област Бургас през 2016 година. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро "Югоизток". С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 81.6%, следват складове-магазини - 6.9%, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) - 6.0%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа - 4.3%, бензиностанции и газостанции - 1.2%.

Магазините и павилионите намаляват с 0.6% спрямо предходната година, което се дължи изцяло на тези за храни, напитки и тютюневи изделия. Магазините за нехранителните стоки се увеличават с 1.9%, което води до нарастване на относителния им дял с 1.5 пункта в сравнение с 2015 година

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, в област Бургас са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 2 591 млн. лв., от които 70.3% са нехранителни стоки и 29.7% - храни, напитки и тютюневи изделия.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) достигат 1 491 млн. лв., като отново преобладават нехранителните стоки с дял 55.1%.