В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.5%, а на леглата в тях с 2.2%. Снимка Черноморие-бг

В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.5%, а на леглата в тях с 2.2%. Снимка Черноморие-бг

11 000 нощувки са реализирани през март в Бургас и областта, съобщиха от Националния статистически институт. През март 2020 г. в област Бургас са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата - 4.7 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.5%, а на леглата в тях с 2.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през март 2020 г., е 11.0 хил., или c 57.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно със 71.5, 60.3 и 48.4%.

През март 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 32.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 14.3% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 46.8% от нощувките на чужденци и 62.3% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 21.0 и 23.4%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 20.7%, следват Обединено кралство - с 12.0%, Украйна - с 11.7%, Турция - със 7.2%, Германия - с 6.1% и Гърция - с 5.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2020 г. намаляват с 63.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 5.0 хиляди. От всички пренощували лица 14.8% са чужденци, като по-голямата част от тях (45.4%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите българи са 4.2 хил., като 56.3% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2020 г. е 8.6% като намалява с 10.0 процентни пункта в сравнение с март 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 10.4%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 7.0%, и с 4 и 5 звезди - 6.7%.

Приходите от нощувки през март 2020 г. са 593.6 хил., или с 55.9% по-малко в сравнение с март 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани - с 61.1%, така и от български граждани - с 53.4%.