Рекултивацията трябва да приключи за 24 месеца. Снимки Община Бургас

Рекултивацията трябва да приключи за 24 месеца. Снимки Община Бургас

117 дка от старото депо за неопасни битови отпадъци край Братово ще бъдат рекултивирани. Сметището функционира от 1982 година, а след въвеждането на регионалната система за управление на отпадъците през 2015 година то беше закрито.

Дейностите по рекултивация започнаха днес и ще протекат на два етапа – технологична и биологична. Първият тип обработка включва оформяна на клетката на депото, предепониране на отпадъци, почистване на околните територии и отвеждане на инфилтратните води. Предстои изграждане и на съоръжения за отвеждането на намиращия се в депонираните материали биогаз.

Биологичната рекултивация включва поставяне на почва и засаждане на трева, което ще позволи мястото да стане естествена част от заобикалящата го околна среда.

"Рекултивирайки това депо, ние съхраняваме природата на Бургас. По този начин ще бъдат защитени близките земеделски имоти и езерото "Вая" от нежелани въздействия", каза кметът на Бургас Димитър Николов.

"Проектът има голямо значение за опазването на екосистемата в района, защото няма да се допусне замърсяване на повърхностните води, които текат в близост до клетката", допълни зам.-кметът по екология в Община Бургас Весна Балтина.

Срокът за изпълнението на предвидените дейности е 24 месеца. Проектът на Община Бургас за изпълнението на рекултивационните дейности е озаглавен "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово" и е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансиран от ЕФРР.

Галерия