Тези, които не са се преброили електронно, ще бъдат броени от преброители на място в домовете им

Тези, които не са се преброили електронно, ще бъдат броени от преброители на място в домовете им

140 746 души в 56 424 жилища в област Бургас са се преброили към 1-ви октомври. Това сочат данни на Националния статистически институт.

XVIII-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната започна в 00.00 часа на 7-ми септември. До 30 септември всяко лице, което се намираше на територията на страната, можеше да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Електронно преброени жилища, домакинства, обичайно пребиваващи лица, в т.ч. по пол, и временно присъстващи лица към 1 октомври 2021 година

Област

Общини

Жилища

Домакинства

Лица (без временно присъстващи)

Мъже

Жени

Временно присъстващи лица

Бургас

Айтос

1887

2123

5090

2410

2680

60

Бургас

Бургас

43238

45932

105739

49636

56103

937

Бургас

Камено

468

536

1228

589

639

19

Бургас

Карнобат

1989

2212

5110

2415

2695

57

Бургас

Малко Търново

226

238

431

202

229

1

Бургас

Несебър

2807

3184

7681

3640

4041

80

Бургас

Поморие

2516

2902

6856

3233

3623

84

Бургас

Приморско

452

519

1189

566

623

11

Бургас

Руен

195

238

608

297

311

6

Бургас

Созопол

1064

1255

2872

1356

1516

37

Бургас

Средец

603

680

1448

686

762

9

Бургас

Сунгурларе

252

278

550

253

297

7

Бургас

Царево

727

839

1944

932

1012

26

Бургас - общо

 

56424

60936

140746

66215

74531

1334

За област Бургас относителният дял на електронно преброилите се лица спрямо населението към 31.12.2020  г. е 34.3%, а спрямо страната - 2.0%.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се провежда веднъж на 10 години, както и във всички държави - членки на Европейския съюз. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.