Строят изкуствен остров за птици в Поморие

 

Тази година участниците във ваканцията ще довършат големия изкуствен остров за гнездене на редки наземногнездещи птици. В инициативата ще се включат доброволци и от Великобритания, с които "Зелени Балкани" работят съвместно.

Благодарение на работата на доброволците бе спасена от изчезване рядката гривеста рибарка, от която през 1996-та година бяха останали само 6 двойки. Тази година на острова бяха преброени 1 500 двойки гривести рибарки.