Първите чартъри стартираха през миналата седмица и се очаква броят им да се увеличи. Снимка Черноморие-бг

Първите чартъри стартираха през миналата седмица и се очаква броят им да се увеличи. Снимка Черноморие-бг

През април 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 85 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.8 хил., а на леглата - 8.2 хиляди, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през април 2021 г., е 22.6 хиляди. Българските граждани са реализирали 20.2 хил. нощувки, а чуждите - 2.4 хиляди.

През април 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.4% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 27.8% от нощувките на чужденци и 47.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 15.1 и 14.5%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 16.9%, следват Турция - с 14.4%, Румъния - с 9.9% и Германия - с 9.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през април 2021 г. достигат 11.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2021 г., са 10.0 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 1.0 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 61.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2021 г. е 9.5%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 13.4%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 8.2%, и с 3 звезди - 6.6%.