В сравнение с 2018 година броят на издадените книги се увеличава с 67.9%

В сравнение с 2018 година броят на издадените книги се увеличава с 67.9%

235 книги с общ тираж 83.1 хиляди броя и 19 брошури с тираж 8.0 хиляди бройки са издадени през 2019 година в област Бургас сочи справка на Териториално статистическо бюро "Югоизток" към Националния статистически институт. В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 67.9%, а средният тираж на една книга за областта през 2019 г. е 354 броя, като през предходната година е бил 195. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава близо четири пъти през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 418 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 2.7% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите - 2.1%.

През 2019 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 876.9 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 5.9%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 13.0%.