През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.0% - на българи. Снимката е илюстративна

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.0% - на българи. Снимката е илюстративна

През ноември 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата - 4.9 хиляди, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2021 г., е 23.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 19.7 хил. нощувки, а чуждите - 4.2 хиляди.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 9.6% от нощувките на чужденци и 12.8% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 26.9 и 57.2%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 25.8%, следват - Полша с 10.3%, Турция  - с 10.0%, Германия - с 9.8% и Обединено кралство - с 4.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през ноември 2021 г. достигат 9.1 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2021 г., са 7.7 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 1.4 хил. и са реализирали средно по 2.9 нощувки, като 65.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. е 16.9%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 21.0%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 17.5%, и с 3 звезди - 8.9%.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. достигат 1 496.3 хил. лв., като 1 142.1 хил. лв. са от български граждани, а 354.2 хил. лв. - от чужди граждани.