Българските граждани са регистрирали средно по 2,2 нощувки в областта

Българските граждани са регистрирали средно по 2,2 нощувки в областта

76 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали през декември 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата - 4.8 хиляди, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през декември 2021 г., е 25.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 21.7 хил. нощувки, а чуждите - 3.6 хиляди.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 43.7%, следват - Турция с 10.2%, Германия - с 9.4%, Румъния - с 3.1% и Обединено кралство - с 2.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през декември 2021 г. достигат 11.3 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2021 г., са 9.8 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 1.5 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 61.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2021 г. е 17.1%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 20.8%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 17.4%, и с 3 звезди - 9.1%.