На близо 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ за отопление

На близо 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ за отопление

Над 265 000 лица и семейства са подали заявления за отпускане на целева помощ за отопление зе предстоящия зимен сезон. Крайният срок за подаване на документи е 31-ви октомври в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес, припомнят от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатстването за целево енергийно подпомагане за отоплителен сезон 2019/2020 г. започна на 1 юли, като към 6 октомври 2019 г. над 265 000 лица и семейства са депозирали заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон. На близо 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ. Гореспоменатата помощ е отказана в 33 670 случая.

При съпоставка на данните за отпуснатите целеви помощи за отопление в периода 1-ви юли 2018 г. до 6-ти октомври 2018 г. и периода от 1-ви юли 2019 г. до 6-ти октомври 2019 г. се отчита увеличение на отпуснатите помощи за целевите групи, чиито праг за достъп до този вид помощ беше разширен най-много с промените в Наредбата през 2019 г., а именно – хората с увреждания, възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами.