Първият учебен ден тази година е на 16-ти септември. Снимка Община Варна

Първият учебен ден тази година е на 16-ти септември. Снимка Община Варна

2898 първокласници тръгват на училище в общинските училища във Варна. Общо 32 320 ученици ще прекрачат училищния праг през учебната 2019-2020 година, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Бургас.

В детските градини в първа възрастова група ще влязат 2 600 деца,  родени през 2016г., като 350 от тях преминават от яслена в първа група в градините. Общият брой на децата в общинските детски градини е над 10 000.

За началото на новата учебна година са приключили предвидените летни ремонтни дейности в сградите на 23 училища и 12 детски градини. По-големите от тях включват поставяне на хидроизолация на покривите на ОУ "Ангел Кънчев", СУХНИ "Константин Преславски", ОУ "Цар Симеон І" и на покрива на топлата връзка към физкултурен салон на ОУ "Добри Войников". Нови котли са доставени и монтирани в СУ "Св. Климент Охридски" и ОУ "Черноризец Храбър".  Ремонт на физкултурен салон и текущ ремонт на филиал за обучение на първи клас е направен в ОУ "Васил Друмев". Подмяна на дограмата и врати, ремонт на занималня и санитарни помещения са извършени и в сградата на Средношколско общежитие.

По Оперативна програма "Региони в растеж" вече са приключили ремонтните дейности в VII  СУ "Найден Геров", СУ "Пейо Кр. Яворов", II Основно училище "Никола Вапцаров", ОУ "Стефан Караджа" и в 3-те детски градини: ДГ №1 "Светулка", ДГ №12 "Ян Бибиян", ДГ №41 "Първи юни" и обектите са въведени в експлоатация. До началото на новата учебна година предстои завършването на ремонтните дейности на Средно училище "Димчо Дебелянов", Първо Основно училище "Свети Княз Борис I" и ОУ "Константин Арабаджиев". Към настоящия момент всички ремонти протичат в график и се очаква учениците от общинските  училища да започнат занятия в сградите на своите училища. Само Начално училище "Васил Левски" се премества в сградата на най-близко разположеното Средно училище "Любен Каравелов", поради предстоящо започване на ремонт по Оперативна програма „Региони в растеж" на Варненска морска гимназия. По същата причина учениците от Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" през учебна 2019-2020 година ще учат в сградата на ОУ "Стоян Михайловски".