93 319 от жителите на община Бургас са се преброили електронно към 27-ми септември. Снимка Архив Черноморие-бг

93 319 от жителите на община Бургас са се преброили електронно към 27-ми септември. Снимка Архив Черноморие-бг

30,3% от жителите на Бургас и областта са се преброили електронно. 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд започна в 00.00 часа на 7-ми септември. До 30-ти септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Към 27 септември в област Бургас са се преброили общо 53 467 домакинства със 124 071 лица в 49 519 жилища, разпределени по общини (табл. 1), както следва:

Електронно преброени жилища, домакинства, обичайно пребиваващи лица, в т.ч. по пол, и временно присъстващи лица към 27 септември 2021 година

 

Област

Общини

Жилища

Домакинства

Лица (без временно присъстващи)

Мъже

Жени

Временно присъстващи лица

Бургас

Айтос

1731

1948

4692

2205

2487

54

Бургас

Бургас

37984

40337

93319

43677

49642

825

Бургас

Камено

428

487

1123

541

582

18

Бургас

Карнобат

1839

2051

4743

2237

2506

48

Бургас

Малко Търново

210

221

402

188

214

1

Бургас

Несебър

2288

2611

6388

3023

3365

68

Бургас

Поморие

2132

2457

5820

2744

3076

66

Бургас

Приморско

391

450

1032

489

543

10

Бургас

Руен

176

217

554

271

283

6

Бургас

Созопол

925

1088

2475

1162

1313

34

Бургас

Средец

561

632

1339

624

715

9

Бургас

Сунгурларе

227

250

501

229

272

5

Бургас

Царево

627

718

1683

804

879

22

Бургас - общо

 

49519

53467

124071

58194

65877

1166

За област Бургас относителният дял на електронно преброилите се лица спрямо населението към 31.12.2020  г. е 30.3%, а спрямо страната - 1.8%.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се провежда веднъж на 10 години, както и във всички държави - членки на Европейския съюз. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.