Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през януари 2022 г. достигат 10.0 хиляди

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през януари 2022 г. достигат 10.0 хиляди

41% от реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Бургас през януари са от Руска федерация, сочат данни на Националния статистически институт. На второ място по брой реализирани нощувки е Турция с 10.1%, Украйна - с 9.4%, Германия - с 9.0% и Румъния - с 4.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през януари 2022 г. достигат 10.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2022 г., са 8.3 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са 1.7 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки, като 63.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2022 г. е 15.3%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 14.2%, и с 3 звезди - 8.4%

През януари 2022 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата - 4.8 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през януари 2022 г., е 22.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 18.7 хил. нощувки, а чуждите - 4.0 хиляди.

През януари 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 69.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.1% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 21.7% от нощувките на чужденци и 44.4% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 8.9 и 10.5%.