Няколко часа продължиха дебатите по докладната записка с проекта за бюджет на община Бургас. Снимки Лина Главинова

Няколко часа продължиха дебатите по докладната записка с проекта за бюджет на община Бургас. Снимки Лина Главинова

С 43 гласа "за", 7 "против" и 0 "въздържал се" съветниците подкрепиха докладната записка на кмета на община Бургас Димитър Николов за бюджета за настоящата календарна година. Тя бе включена в дневния ред на първото за годината заседание на Общинския съвет от мандат 2019-2023 г. Дебатите по проекто бюджета продължиха няколко часа. Началото бе дадено с основното изказване на съветника от СДС Станимир Апостолов. Председателят на местния парламент Севдалина Турманова (ГЕРБ) определи бюджета като "Бюджет на сигурност и перспектива за Бургас" и начерта основните му приоритети - образование, здравеопазване, околна среда и други.

Според Иво Баев (Демоктранична България) четирите дни, които са били дадени на съветниците да се запознаят с проекта не са достатъчни. "Това показва липса на неуважение и незачитане на мнението на Общинския съвет", коментира Баев. Въпреки острите му коментари и незаконосъобразността при предоставянето му на съветниците, той заяви, че ще подкрепи докладната записка, заради развитието на града, но че ще бъде безпощаден в контрола.

Водачът на групата на БСП - Живко Господинов мотивира становището на своята група. Червените от самото начало се обявиха против бюджета и заявиха, че няма да го направят. Те бяха и единствените, които гласуваха против.

Живко Табаков - ДБГ, потвърди от трибуната на местния парламент, че той и колегите му ще подкрепят бюджета. "Направихме редица предложения, повечето от които са включени в проекта за бюджет", коментира той.

След разгорещените дебати, докладната записка бе гласувана перо по перо, след което бе гласувана цялата.

"Всеки лев трябва да отиде по предназначение, а вие имате право да критикувате. Бургас е част от голямото съревнование в страната и света и ние не трябва да намаляме темповете, каквото и да ни струва", заяви кметът на Общината Димитър Николов, след приемането на бюджета.

Макро рамката му за настоящата година е 306 607 777 лева, в т.ч.: държавна отговорност - 122 941 075 лева, общинска отговорност - 144 566 929 лева, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  - 39 099 773 лева. Преходният остатък общинска отговорност е 19 051 187 лева и е разпределен по функции, както следва:

- функция "Общи държавни служби"

Група А/Изпълнителни и законодателни органи - 804 069 лева

- функция "Отбрана и сигурност"

Група Д/Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии - 2 308 415 лева

- функция "Образование" - 34 718 лева

- функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" - 9 034 643 лева

- функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" - 2 728 лева

- функция "Икономически дейности и услуги"

Група В/ Транспорт и съобщения - 2 742 666 лева

Група Е/ Други дейности по икономиката - 10 738 лева

Капиталова програма - 4 113 210 лева

Галерия