Община Средец ще изпълнява проекта в продължение на 14 месеца. Снимка Лина Главинова

Община Средец ще изпълнява проекта в продължение на 14 месеца. Снимка Лина Главинова

50 жители на община Средец ще се ползват от услугите по проект "Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Средец". Проектът на Община Средец е с продължителност от 14 месеца. Той ще се реализира от 1-ви юни 2019 до 31-ви юли 2020 година. Стойността му е 94 489,92 лева и се финансира на 100% по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

От услугите по проекта ще се възползват 50 жители на общината на възраст над 65 години и хора с увреждания. В момента тече техния подбор. Те ще бъдат посещавани по график от специалисти. Това ще са три екипа от медицински сестри и домашни помощници от общинското звено "Социални дейности и здравеопазване". На разположение ще бъде и психолог, който ще консултира нуждаещите се.

Жителите на общината, които ще бъдат обхванати по проекта, ще бъдат посещавани на място в домовете си. Визитата не може да надхвърля 2 астрономически часа. Възрастните ще получават нужната помощ - патронажна и медицинска.

С този проект Община Средец надгражда услугите, които предоставя на възрастните хора, които имат нужда от подкрепа.